Het vieren van de Maanfeesten

Ko Lankester; 296 pag, prijs 9,95
Uitgegeven door Circe, 2005
Alleen via onze site in pdf-formaat te koop.

Joke schreef voor dit boek een hoofdstuk over het maken van wijn en brood en heeft vrijwel alle foto's gemaakt.

Vanaf de prehistorie heeft de maan de mensheid gefascineerd. In vrijwel alle oude culturen bepaalden maankalenders de meest geschikte momenten om te zaaien, trouwen of feest te vieren. De jaarcyclus van de natuur werd bijna overal verbonden met een cyclus van beurtelings twaalf en dertien manen, die min of meer gelijkliep met het zonnejaar.

Het vieren van de Maanfeesten is voortgekomen uit de behoefte de Maanvieringen in onze Coven vorm te geven. De laatste jaren voelen steeds meer mensen zich aangetrokken tot wat wel De Oude Religie genoemd wordt. Ook zij voelen de behoefte het plechtige moment van de volle maan op rituele wijze te vieren. De kennis over de maanvieringen in het verleden was echter in de vergetelheid geraakt. Door jarenlange studie is Ko erin geslaagd talloze fragmenten te achterhalen en er een samenhangend geheel van te maken. Leidraad daarbij was de magische wereld van de voorchristelijke beschavingen, waarin de natuur een weerspiegeling was van de machtige en mysterieuze Godenwereld. Door elke maan te koppelen aan een boom van het Keltische bomenalfabet kon de rijkdom aan verhalen, folklore en gebruiken rond deze boom gebruikt worden om elke maan een eigen gezicht te geven.

Dit is een geheel herziene versie van De Keltische Maankalender in het Zonnejaar (1994). De afbeeldingen zijn nu voor het eerst in kleur, aangevuld met vele andere relevante foto's. De tekst en lay-out van het boek zijn geheel herzien.

Het pdf-formaat is op iedere computer te gebruiken. Via WeTransfer wordt de pdf door ons beschikbaar gesteld.

Je kunt het boek bestellen door hier te klikken.