De kringloop van het leven - Wicca de Oude Religie

Joke en Ko Lankester; 536 pag 9,95.
Uitgegeven door Circe, 4e druk, 2013, pdf.
Geheel herziene uitgave, met meer dan 200 kleurenfoto's.
Het boek is alleen bij ons als pdf te koop.

Nu de derde druk van dit, oorspronkelijk in 1996 verschenen boek, zo goed als uitverkocht is, hebben we besloten dit boek volledig te herzien en bij te werken tot de stand van zaken in 2013. Ook hebben we honderden foto's toegevoegd, grotendeels door Joke gemaakt, aangevuld met de covers van een aantal door ons besproken boeken en wat oudere foto's van personen die in de geschiedenis van de Wicca een grote rol hebben gespeeld.

Wicca, ook wel genaamd Moderne Hekserij, is een natuurreligie waarin een Godin en een God worden vereerd. De Godin vertegenwoordigt het vrouwelijke, de aarde. De God is het mannelijke aspect, de kracht die steeds opnieuw de cyclus van de natuur op gang zet. Samen vormen ze een polariteit, een spanningsveld van elkaar aanvullende krachten. Deze Goden zijn terug te vinden in de oudste religies op aarde en daarom wordt wicca ook wel aangeduid als De Oude Religie.

De huidige vorm van de Wicca is te herleiden tot het Engeland van net voor de Tweede Wereldoorlog, maar de basis is vele duizenden jaren eerder gelegd.

Wij zijn ingewijd in de Wicca en leiden al vele jaren een eigen Coven, zoals een heksengroep genoemd wordt.

We beschrijven in klare taal de betekenis van de magie, met haar belangrijkste vormen, de rituele magie en de natuurmagie. Dit onderwerp spreekt voor veel mensen tot de verbeelding. We plaatsen de magie binnen het kader van de westerse esoterische traditie en geven aan op welke wijze binnen de Wicca met dit onderwerp wordt gewerkt.

De rituelen van de Wicca, de gang van zaken in een Coven en het gebruik van werktuigen worden gedetailleerd en boeiend beschreven.

Het boek kan worden gebruikt als leidraad bij de dagelijkse gang van zaken in een Coven, maar ook voor solowerk of het vieren van jaarfeesten en andere spirituele activiteiten biedt het boek vele aanknopingspunten.

Het pdf-formaat is op iedere computer te gebruiken. Via WeTransfer wordt de pdf door ons beschikbaar gesteld.

Je kunt het boek bestellen door hier te klikken.