De acht Jaarfeesten

Joke en Ko Lankester; 256 pag; prijs 14,75
Oorspronkelijke uitgave De Kern (ISBN 90 325 0623 4), 2e druk 2002.
Uitgegeven door Circe in pdf, 2009
Alleen via onze site op cd-rom in pdf-formaat te koop.

Door de eeuwen heen hebben Jaarfeesten het leven van de mens vorm en inhoud gegeven. Niet alleen de boerenbevolking, maar ook stadsmensen vierden de oude zaai- en oogstfeesten. Het opwekken en doorgeven van de magische kracht die sluimert in alles om ons heen is een heidense traditie die tweeduizend jaar christendom getrotseerd heeft.

Het boek De acht Jaarfeesten brengt de magische wereld van Jaarfeesten, rituelen en het oude heidendom tot leven. Het verband tussen de heidense Jaarfeesten en hun latere christelijke varianten wordt diepgaand en helder geanalyseerd. De geschiedenis van de Jaarfeesten wordt geschetst in het kader van de Juliaanse kalender die in Nederland tot 1700 in gebruik bleef. In deze kalender viel Midwinter op 25 december, de Lente op 25 maart en Midzomer op 24 juni. Pas de invoering van de Gregoriaanse kalender plaatste deze feesten op de huidige data. Het christelijke Kerstfeest werd daarmee losgekopeld van het heidense Midwinterfeest, net als het Sint-Jansfeest gescheiden werd van de Midzomerviering.

Voor elk feest geven we vele suggesties om het gestalte te geven. Recepten voor bij het feest passende broden, koekjes, wierook en wijn ontbreken niet. Voor elk feest is een ritueel uitgewerkt, zoals het door ons jarenlang in onze eigen jaarfeestengroep is gebruikt. Daarnaast worden vele suggesties gedaan om zelf een eigen viering uit te werken.

Het pdf-formaat is op iedere computer te gebruiken. Als je geen cd-speler op je computer, notebook of ander apparaat hebt, kun je in het bestelformulier vragen om verzending via WeTransfer.

Je kunt het boek bestellen door hier te klikken.