De boeken van Joke en Ko Lankester

Klik op de foto's voor uitgebreidere informatie over het betreffende boek.

Nadat we een uitgebreide herziene versie hadden gemaakt van onze Encyclopedie van Westerse goden en Godinnen begonnen we aan een project dat we al lang geleden hadden gepland: Een Ge´llustreerde Encyclopedie van Indiase Goden en Godinnen. Joke had vanaf 2012 tot 2018 verschillende reizen gemaakt door heel India. Hoewel Ko om medische redenen niet meeging op deze reizen, had India zeer zeker zijn belangstelling. Hij las alle boeken en wetenschappelijke tijdschriften die hij over dit onderwerp kon vinden en bestudeerde de duizenden foto's die Joke in India, Cambodja en Vietnam had gemaakt. Ook bezocht hij met Joke veel tentoonstellingen in musea in Nederland over het hindoe´sme.

Via de Amerikaanse non-profit organisatie JStor wist Ko talloze voorheen obscure wetenschappelijke publicaties op te sporen. Door de opkomst van pdf werden eveneens talloze Engelse vertalingen gevonden van uit het Sanskriet vertaalde geschriften die voorheen alleen aanwezig waren in universiteitsbibliotheken. De uitgebreide Bibliografie in ons boek geeft een overzicht van deze belangrijke bronnen. Op deze manier zijn we dichter bij het hindoe´sme door de eeuwen heen gekomen dan vroeger voor buitenstaanders mogelijk was.

In het boek geven we in Hoofdstuk 2 een overzicht van de geschiedenis van India. Een toelichting op bouwstijlen en koninkrijken maakt de hindoe´stische architectuur en cultuur toegankelijker voor buitenstaanders.

In Hoofdstuk 3 beschrijven we de essentie van het hindoe´sme. De belangrijkste oude geschriften worden behandeld: De Veda's en de Upanishads. De twee belangrijkste epische gedichten, de Mahabharata en de Ramayana, worden beschreven. In dit deel beschrijven we ook de wezens in het hindoe´sme die niet als goden of godinnen worden gezien: De shardula, yali, kirtimukha en de makara. De plaats van dwergen in het hindoe´sme wordt aangestipt. De positie van de godin in de hindoe´sme door de eeuwen heen wordt uiteengezet. Van de andere religies die in India ontstonden worden het boeddhisme en het jainisme kort toegelicht.

Hoofdstuk 4 geeft tenslotte een alfabetisch overzicht van de belangrijkste goden en godinnen in het hindoe´sme, niet alleen in India, maar ook in gebieden daarbuiten waar het hindoe´sme ooit belangrijk was en soms nog steeds is.

De 736 foto's vormen een aanvulling op de tekst en verduidelijken de betekenis van de betreffende god of godin.

In 2004 hebben we via Uitgeverij De Kern onze Encyclopedie van Westerse goden en Godinnen gepubliceerd. Dat was 269 pagina's met 41 zwart-wit foto's. Nadat deze Encyclopedie was uitverkocht, besloten we een geheel herziene Ge´llustreerde Encyclopedie te gaan schrijven. Grondig onderzoek naar de goden en godinnen van de verschillende culturen leverde een schat aan informatie op, gegevens die vaak het beeld dat we van een bepaalde god of godin hadden ingrijpend veranderde.

Door de jaren heen heeft Joke foto's gemaakt van goden en godinnen tijdens vakanties, bezoeken aan musea in binnen- en buitenland en bezichtigingen van opgravingen, tempels, paleizen, kerken, e.d. Ook dit leverde een overvloed aan informatie op, verspreid over duizenden foto's. De foto's illustreren de plaats die een god of godin door de jaren heen heeft gehad in de verschillende culturen. Vanaf de renaissance hebben veel Grieks-Romeinse goden en godinnen een plaats gekregen in de moderne samenleving. Foto's en tekst geven aan op welke wijze heidense godheden in de christelijke samenleving functioneerden. Soms waren ze alleen een ornament of symbool, maar vaak brachten beeldende kunstenaars de oude kracht en glorie van de godheid opnieuw tot leven.

We besloten niet naar een uitgever te zoeken en de Encyclopedie als pdf te verkopen. Al snel werd duidelijk dat het boek te groot werd voor een pdf, dus we hebben dit verdeeld over drie pdf's, die gezamenlijk in een cd-rom zijn ondergebracht. De pdf's kunnen ook via WeTransfer beschikbaar worden gesteld. In dat geval worden er geen portikosten berekend. De drie delen bestaan uit 1348 pagina's met meer dan 1500 eigen foto's.

In aanvulling op ons boek De Groene Man en de Groene Vrouw (zie onder) hebben we ons gericht op De Groene Man en de Groene Vrouw in Nederland. In 582 pagina's, ge´llustreerd met meer dan 1100 eigen foto's, laten we de Groene Mannen, Groene Vrouwen, Groene Cupido's en andere Groene Wezens zien in 27 verschillende plaatsen in Nederland.

Ons eerdere boek over de Groene Man en de Groene Vrouw is chronologisch geordend en laat de ontwikkeling van Groene Wezens zien vanaf de oudheid tot de twintigste eeuw. Het nieuwe boek is geordend naar plaats en geeft bijvoorbeeld 24 locaties in Deventer, 16 in Amsterdam en 23 in Utrecht, met foto's en beschrijvingen van de Groene Wezens aldaar. Veel lezers van De Groene Man en de Groene Vrouw gaven aan naar Groene Mannen te zoeken als ze een bezoek brachten aan een andere stad. Het nieuwe boek, in pdf bij ons te koop, is een goede leidraad bij dergelijke zoektochten.

In 2015 is verschenen bij uitgeverij A3 boeken ons boek Dionysos, de vegetatiegod. Dionysos is de meest menselijke van alle Griekse goden. Van zijn vader, de Oppergod Zeus, erft hij zijn goddelijke kracht en het vermogen wonderen te verrichten. Van zijn moeder, de sterveling Semele, erft hij de eigenschappen te falen of grote daden te verrichten.

Dionysos is voor ons een levende god, niet alleen maar iets uit oude Griekse mythen en afbeeldingen. De Grieken en Romeinen waren net zo gefascineerd als wij door die levende god, die je altijd uitdaagt je grenzen te verleggen. Een god die het goddelijke in de mens aanspreekt. Een god die angstaanjagend kan zijn, maar je altijd verder brengt dan je dacht te kunnen gaan.

Al vele tientallen jaren kruist Dionysos regelmatig ons pad: op oude heidense tempels in de landen rond de Middellandse Zee, in musea, op fresco's en moza´eken, in beelden en reliŰfs, in de gedichten en andere geschriften van auteurs uit de Grieks-Romeinse oudheid. Op elke vakantie troffen we Dionysos wel aan, in welke vorm dan ook. In Griekenland schonk een wijnboer die we toevallig tegenkwamen Joke op haar verjaardag een grote tros druiven. Een geschenk van de wijngod? Wie zal het zeggen.

In het boek hebben we de verschillende vormen van de Dionysosverering beschreven, zoals de afbeeldingen, de rituelen en de mysteriŰn. Vanaf het oude Griekenland tot in de twintigste eeuw hebben we de verering van deze god gevolgd. Klik op de foto om een uitgebreid stuk over de god en ons nieuwe boek te bekijken.

Eveneens bij Uitgeverij A4 boeken is gepubliceerd ons boek De Groene Man en de Groene Vrouw.

Al meer dan twintig jaar zijn wij, net als vele anderen, geboeid door het raadsel van de Groene Man, die op onverwachte momenten ons pad kruiste, afgebeeld in middeleeuwse kerken en andere oude gebouwen. Soms kwamen er stengels uit zijn mond, soms groeiden er bladeren op zijn gezicht.

Na verloop van tijd gingen we naar hem uitkijken en hem speciaal opzoeken. Tot onze verbazing zijn we erin geslaagd zijn sporen tot de Romeinen te volgen. Wat ons nog meer verbaasde was dat de Groene Man niet alleen een hoofd heeft, zoals ons altijd werd verteld, maar ook een lijf. En hij is zelden alleen. Vaak is er ook een Groene Vrouw, die vreemd genoeg bijna nooit door anderen is opgemerkt.

Joke heeft door de jaren heen honderden foto's genomen van Groene Mannen, Groene Vrouwen en andere Groene Wezens. In dit boek beschrijven we het epos van de Groene Man en de Groene Vrouw die door de eeuwen heen onder ons zijn geweest. Ze hebben zich aangepast aan de gangbare kunststromingen of religieuze overtuigingen, maar zijn toch altijd zichzelf gebleven.

Nooit eerder is hun verhaal zo indringend beschreven. Voor het eerst krijgt ook de Groene Vrouw de plaats die haar toekomt. Het boeiende relaas wordt toegelicht met honderden door Joke gemaakte foto's.

Onze andere boeken (in pdf)

Hieronder staan onze andere boeken kort samengevat. Klik op de foto van het boek om een pagina met een uitgebreidere beschrijving te openen. Deze boeken zijn uitverkocht en alleen nog bij ons te koop in pdf. Dit bestand kun je via elke computer of tablet lezen.

In onze boeken beschrijven wij de verschillende aspecten van de Wicca, heidendom en alles wat daarmee samenhangt. Gedegen literatuuronderzoek en museumbezoek in binnen- en buitenland en het bezoeken van vele archeologische opgravingen, met name in Turkije, Griekenland, ItaliŰ, Malta, het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn voorafgegaan aan het schrijven van elk boek.

De kringloop van het leven - Wicca, de Oude Religie beschrijft vele facetten van de Oude Religie die doorgaans voor buitenstaanders een gesloten boek blijven: Hoe trek je een Cirkel? Welke werktuigen gebruik je daarbij? Wat is een ritueel en hoe vier je een Jaarfeest of volle maan?

Deze en vele andere vragen worden in dit boek beantwoord. Leesbaar geschreven voor beginners en tegelijk zo diepgaand dat ook ingewijden hier genoeg aanknopingspunten zullen vinden. Op de pagina Wat is Wicca? vind je meer informatie over dit onderwerp.

Het boek, in 1996 gepubliceerd door uitgeverij De Ring en tweemaal herdrukt door De Kern, is uitverkocht. Ter gelegenheid van het uitbrengen van dit boek als ebook in pdf hebben we in 2013 de tekst grondig herzien en bijgewerkt voor wat er sinds 1996 op dit gebied allemaal veranderd is. Ook is het boek nu voorzien van 233 foto's in kleur, gemaakt door Joke, die de behandelde onderwerpen toelichten en aanvullen.

Het magische spreukenboek 2e, ongewijzigde druk, is in 2010 door ons als ebook in pdf uitgegeven.
De oorspronkelijke uitgave van De Kern uit 2008 is uitverkocht.

In het boek beschrijven de auteurs spreuken vanaf de Oudheid tot de moderne tijd en leggen uit hoe je zelf spreuken kunt maken en uitvoeren. Meer dan tachtig voorbeelden worden uitgewerkt van spreuken voor gezondheid, relaties, bescherming, studie, werk, huisvesting en spirituele ontwikkeling.

De Magie van Wierook is in 2006 verschenen bij Uitgeverij De Kern. Het boek is uitverkocht. De 2e druk is alleen bij ons in pdf te koop.

In dit boek geven de auteurs een overzicht van de geschiedenis van wierook en zetten uiteen op welke manier wierook voor magische doeleinden kan worden gebruikt.
Bijna honderd wierookbestanddelen worden gedetailleerd beschreven, waarbij de magische toepassing van de betreffende kruiden wordt gebaseerd op grondig onderzoek en eigen ervaringen.
De lezer kan gebruik maken van 90 recepten om wierook voor verschillende gelegenheden en toepassingen te maken, of de aanwijzingen volgen om eigen recepten samen te stellen.

Heksen komen van de maan is in 2001 uitgegeven door de Kern. Het boek is uitverkocht en alleen bij ons als ebook te koop in pdf-formaat.
Het boek beschrijft de Wicca vanuit de dagelijkse praktijk van onze eigen Coven. Op een speelse manier maakt de lezer kennis met de verschillende facetten van Moderne Hekserij.
Duidelijk geschreven en te begrijpen voor mensen die weinig van het onderwerp weten. Tegelijk geven we onze visie op de Oude Religie voor de nieuwe tijd en stellen zaken aan de orde die ook gevorderden op dit pad stof tot nadenken zal geven.

De acht Jaarfeesten is in 1998 uitgegeven door De Kern. De derde en laatste druk is in de winkel uitverkocht. Alleen bij ons is het ebook in pdf-formaat te koop.
Het boek beschrijft de traditionele door Wicca's gevierde Jaarfeesten. Oorsprong en achtergrond van elk feest worden gegeven, evenals het verband met christelijke en heidense feesten.
Ook zijn er vele aanwijzingen om de feesten op een eigen wijze vorm te geven en te vieren.
Op de pagina Jaarfeesten vind je meer informatie over de essentie en het vieren van de Jaarfeesten.

Het vieren van de Maanfeesten beschrijft de maankalenders die in het verleden door vele culturen gebruikt zijn en geeft een uitgebreid verslag van de op het Keltische bomenalfabet gebaseerde kalender. Wicca's en andere moderne heidenen vieren de volle manen en dit boek biedt de mogelijkheid 13 verschillende manen te onderscheiden en te vieren. Dit is een geheel herziene versie van het boek De Keltische Maankalender in het Zonnejaar, met veel nieuwe afbeeldingen in kleur. Alleen bij ons als ebook in pdf-formaat te koop.
Op de pagina Maanfeesten vind je meer informatie over het vieren van de volle manen.

De taal van de orakels is in 2000 gepubliceerd door De Kern. In de winkel uitverkocht. Alleen bij ons als ebook in pdf-formaat te koop.

Het boek is een handleiding voor het werken met verschillende orakelsystemen.

Uitgelegd wordt wat divineren (orakelen) is en wat voor manieren er zijn om te divineren, zoals het Keltisch Bomenorakel, planeetkaarten en andere kaarten, runen, pendelen en het werpen van stenen. Ook aan divineren met dromen wordt aandacht besteed.

De geschiedenis van het orakelen door de eeuwen heen wordt in een apart hoofdstuk toegelicht.

Op de pagina's over orakelen van Onze Winkel (klik links op de betreffende knop) vind je meer informatie over verschillende manieren om te orakelen.

Romans van Ko Lankester

Het mystrie van Madoc is de tweede door Ko geschreven roman, in 2014 verschenen bij Uitgeverij Free Musketeers.

ZoŰ en Varda beschikken over magische krachten, waarmee ze er zelfs in slagen in de onderwereld door te dringen, buiten de grenzen van tijd en ruimte. Ze lijken hieraan te ontsnappen, maar komen zowel in de 9e als in de 19e eeuw terecht. In het schemergebied van de realiteit belanden ze in de visioenen van dichters als Blake, Keats en Shelley.

Elk hoofdstuk beschrijft de spannende gebeurtenissen in de 9e en in de 19e eeuw. Naarmate het verhaal vordert, raken beide tijdlijnen steeds inniger met elkaar vervlochten.

Sluit aan bij Het mysterie van Wereldstad, maar is los hiervan te lezen.

Het mysterie van Wereldstad is een door Ko geschreven roman. Het boek is in 2008 verschenen bij Uitgeverij Free Musketeers.
ZoŰ en haar vriendin Varda beschikken over occulte gaven. Samen weten ze de geheimen van de natuur te ontraadselen en ze slagen er zelfs in binnen te dringen in de onderwereld, die wordt beheerst door de mooie, maar ook gevaarlijke Serera. Als Serena ze terug laat gaan naar de gewone wereld, blijkt die veranderd te zijn. Er is nu, in de 19e eeuw, een stad, Wereldstad, die al duizend jaar bestaat, maar die er niet was voordat ZoŰ en Varda naar de onderwereld gingen. Deze door Ko geschreven roman beschrijft de spannende gebeurtenissen die in een paar maanden tijd de gezapige rust in Wereldstad ondermijnen en dreigen de stad te gronde te richten. ZoŰ en Varda zien zich geplaatst tegenover krachten die ze niet of nauwelijks kunnen beheersen.

Als je het eerste hoofdstuk van Het Mysterie van Wereldstad wilt lezen, klik dan hier. Klik op de knop 'vorige' of sluit het pdf-bestand om weer terug te komen op deze plaats.

Als je een recensie van Het Mysterie van Wereldstad in het Nieuwsblad VAR wilt lezen, klik dan hier.

Bestellen van onze boeken

Je kunt onze boeken bestellen door naar het Bestelformulier Onze Boeken te gaan.

Daar is duidelijk aangegeven of het een boek of een ebook in pdf betreft.

Via WeTransfer wordt de pdf door ons beschikbaar gesteld..

Als je meer over een bepaald boek wilt weten, klik dan hierboven op de foto van het boek.