Terug naar begin...

Schriftelijke cursus Het vieren van de Jaarfeesten

In de nieuwe steentijd leerde de mensheid graan en andere gewassen te verbouwen. De zaai- en oogstfeesten die al in de oudheid ontstonden, vormden de basis voor de Jaarfeesten die in de middeleeuwen nog steeds werden gevierd, zij het nu in een christelijke context.

Halverwege de 20e eeuw werden de Jaarfeesten in ere hersteld binnen de Wicca. Later namen andere groeperingen deze feesten over, terwijl ook veel mensen die zich niet bij een bepaalde stroming hebben aangesloten deze feesten op hun eigen manier vieren.

De Jaarfeesten

Hoewel niet alle Jaarfeesten overal op dezelfde manier en op dezelfde dagen gevierd werden, zijn door de eeuwen heen acht feesten te onderscheiden:

Samhain (31 oktober)
Dit is de Keltische naam, die meestal wordt gebruikt. Een andere naam is Winterfeest omdat bij de Kelten en Germanen dit als het begin van de winter, de donkere helft van het jaar, gold. Samhain werd gezien als een magische tijd, waarin het contact met de Andere Wereld gemakkelijker te leggen was dan anders.

Midwinter (21 december)
Ook wel genaamd Joel of Winterzonnewende. Het is de kortste dag van het jaar. Het was een belangrijk moment in alle culturen, omdat de dagen, hoewel de winter nog moet komen, daarna weer gaan lengen. Tot de 16e eeuw werd 25 december als datum voor de zonnewende aangehouden. Het kerstfeest werd daarom op die dag gevierd.

Imbolc (1 februari)
Door de Kelten werden de ploeg- en zaaifeesten in deze tijd aangeduid als Imbolc (in of rond de buik van Moeder Aarde), maar ook in andere culturen werd het vruchtbaar maken van de akkers na de winterse rust met vergelijkbare feesten gevierd.

Ostara (21 maart)
Ook wel genaamd Lentefeest of Voorjaarsequinox. In veel culturen werd het begin van de Lente gevierd met uitbundige feesten, waarbij vaak een Lentekoning en een Lentekoningin een rol speelden. Met springen en dansen werd de natuur wakker geschud uit de winterslaap.

Meiavond (30 april)
Door Wicca's wordt vaak de Keltische naam Beltane gebruikt, maar de Germanen vierden dit als Meiavond, de vooravond van de meimaand en zo is het in heel Europa door de eeuwen heen bekend geweest. Nog steeds is dit een bestaand Nederlands woord, dat je gewoon in Van Dale kunt vinden. Meiavond was een nog uitbundiger feest dan Ostara. Meestal werden een Meikoning en een Meikoningin gekozen, terwijl jonge stellen op hun eigen manier een losbandig feest in het bos vierden.

Midzomer (21 juni)
De langste dag van het jaar werd tot de 16e eeuw op 24 juni gerekend. Het oude Sint-Jansfeest op die datum is hier nog een overblijfsel van. Midzomer werd, net als Samhain, gezien als een magisch moment, waarop dieren kunnen spreken en andere vreemde dingen kunnen gebeuren.

Lammas (1 augustus)
Rond deze tijd werden de belangrijkste oogstfeesten, met name de graanoogst, gevierd.

Herfstfeest (21 september)
Ook dit is een oogstfeest, waarbij het vooral gaat om druiven, vruchten en noten.

Uitgebreidere informatie over elk van de Jaarfeesten vind je in het onderdeel De Jaarfeesten op deze site.

De cursus

In de cursus leer je van al deze feesten de essentie en de achtergrond kennen, zodat je het feest op een eigen manier vorm kunt geven.

De cursus kost Ä 75,- en bestaat uit 10 lessen, waarin je leert een viering van de Jaarfeesten voor te bereiden en uit te voeren.

Uitgangspunt zijn onze boeken De Acht Jaarfeesten en De Kringloop van het Leven, die je nodig hebt voor de cursus.

Om de cursus te kunnen volgen is het niet nodig ervaring te hebben met het doen van rituelen. Stapsgewijs worden de verschillende onderdelen van de jaarfeestvieringen geÔntroduceerd en toegelicht.

Je begint met een eenvoudige handeling en een paar regels tekst en voegt daar bij elke les een aantal onderdelen aan toe. Aan de hand van oefeningen en opdrachten leer je een aantal basistechnieken beheersen.

Als je dat wilt, kun je een volledig ritueel uitwerken als basis voor het vieren van de jaarfeesten, alleen of met anderen samen. Als je de voorkeur geeft aan een wat eenvoudiger opzet is dat ook mogelijk.

Naast het uitwerken van een persoonlijke manier om de jaarfeesten te vieren, leer je de achtergrond en de betekenis van de verschillende feesten kennen. De eerste twee lessen vormen een algemene inleiding. In les 3-10 komt steeds een van de acht jaarfeesten aan de orde. Je krijgt altijd ťťn les in voorraad, zodat je kunt doorwerken als een bepaalde les is ingestuurd. Je antwoorden worden beoordeeld en waar nodig van aanvullende opmerkingen en aanwijzingen voorzien.

Elke les bestaat uit een aantal opdrachten en vragen. Op de vragen zijn niet altijd "goede" en "foute" antwoorden. Belangrijk is dat je je aan de hand van onze boeken en wat je verder nog wilt raadplegen in een bepaald onderwerp verdiept en daar een standpunt in bepaalt.

Het voltooien van de cursus houdt niet in dat je zult worden opgenomen of ingewijd in een bestaande groep. Wel heb je na afloop de kennis en de vaardigheid om zelf een groep te starten of zelfstandig een ritueel uit te voeren. Aan het eind van de cursus kun je middels een zelfdedicatie jezelf aan het vieren van de Jaarfeesten toewijden.

Je kunt je voor de cursus opgeven door gebruik te maken van het inschrijfformulier. De genoemde boeken heb je nodig om de cursus te kunnen volgen. De boeken of cd-roms kun je met ditzelfde formulier bestellen. Hiervoor worden geen verzendkosten gerekend.

Als je de cursus hebt voltooid, ontvang je een certificaat.