Terug naar begin...

Schriftelijke cursus Het vieren van de Maanfeesten

In de steentijd was de maancyclus de eenheid waarmee de tijd werd gemeten. De oudste culturen ontwikkelden systemen om de twaalf maancycli af te stemmen op het zonnejaar door volgens een vast schema een dertiende maan toe te voegen. De Egyptenaren gebruikten, net als de Soemeriërs, de Babyloniërs en andere hoogstaande culturen in het Nabije Oosten zowel een zonnekalender als een maankalender.

De maan werd gezien als de zichtbare manifestatie van de Maangodin in haar vier aspecten van jonge vrouw (wassende maan), vruchtbare vrouw en moeder (volle maan), wijze, oude vrouw (afnemende maan) en de begeleidster van de overledenen naar het dodenrijk (donkere maan). De Grieken noemden haar Selene, de Romeinen Luna.

In het Romeinse Rijk werd het zonnejaar de belangrijkste eenheid om de tijd te meten, maar toch bleef de maankalender ook in gebruik. Julius Caesar paste in 46 v.Chr. de kalender voor het zonnejaar aan, waarbij 1 januari van dat jaar viel op de eerste volle maan na de winterzonnewende.

De Kelten en Germanen gebruikten een maankalender voordat ze de Romeinse zonnekalender overnamen. Plaatselijke varianten van de maankalender bleven nog eeuwenlang in gebruik. Zo spreekt Shakespeare nog over de Harvest Moon (Oogstmaan) als iets vanzelfsprekends. Toch raakten veel namen van manen in onbruik. Volle manen werden tot het begin van de twintigste eeuw nog wel gevierd, maar ze hadden niet meer elk een eigen naam en kenmerk. In deze cursus leer je de oude maankalender kennen om elke volle maan op een eigen wijze vorm te geven.

Een van de manieren om elke maan in de maankalender een eigen gezicht te geven, is door de maan te koppelen aan een bepaalde boom. Zo is de Plantmaan, de volle maan die rond eind juni valt, verbonden met de eik. Vanaf de oudheid is deze boom het middelpunt geweest van mythen, volksgebruiken en magische handelingen. Zo is elke maan gekoppeld aan een boom of struik. Op de pagina over de Maanfeesten op deze site kun je zien wat de namen van de dertien manen zijn en welk boom hierbij hoort.

De cursus bestaat uit 15 lessen, waarin je aan de hand van onze boeken vanuit verschillende invalshoeken met de maan leert om te gaan. Deze boeken zijn Het vieren van de Maanfeesten (in pdf) of De Keltische Maankalender in het Zonnejaar (uitverkocht) en De Kringloop van het Leven. De cursus kost € 100,-

Aan de hand van oefeningen en opdrachten leer je de verschillende maanfasen te ervaren. Er wordt je geleerd hoe je een maanviering vorm kunt geven. In de cursus leer je een geleide of creatieve visualisatie maken en gebruiken. Als voorbeeld krijg je een door ons gemaakte cd hiervoor. Er wordt uitgelegd op welke manier je in een ritueel kunt orakelen en hoe je een simpele vorm van magie kunt gebruiken. Aan de hand van het boek Het Vieren van de Maanfeesten leer je voor elke maan een eenvoudige opzet te maken om deze specifieke maan te vieren. Welke vorm je uiteindelijk kiest om de maanfeesten te vieren is afhankelijk van je eigen smaak en voorkeur.

Het boek De Keltische Maankalender in het Zonnejaar, dat we voorheen voor deze cursus gebruikten, is uitverkocht en zal niet worden herdrukt. In plaats daarvan hebben we het boek een wat andere vorm gegeven en hier en daar de tekst herzien. Alle illustraties en nog vele andere zijn nu in kleur weergegeven. Deze tweede druk, onder de titel Het Vieren van de Maanfeesten, is alleen op cd-rom te koop in het pdf-formaat. PDF is op elke computer of e-reader te gebruiken. Als je De Keltische Maankalender in het Zonnejaar al bezit, kun je die ook voor de cursus gebruiken. De volgorde van de hoofdstukken en de essentie van de inhoud zijn gelijk gebleven.

Een deel van de lessen heeft betrekking op maankalenders en maanvieringen in het algemeen. Ook is belangrijk dat je je gedachten laat gaan over de vraag wat de maan voor jou persoonlijk betekent en waarom je een volle maan of een andere maanfase wilt vieren of op een andere wijze gestalte wilt geven. Elke les bestaat uit een aantal opdrachten en vragen. Op de vragen zijn niet altijd "goede" en "foute" antwoorden. Vaak gaat het erom dat je je in een bepaald onderwerp verdiept en daar een standpunt in bepaalt. Meestal bieden de twee genoemde boeken voldoende aanknopingspunten, maar soms kan het nodig zijn andere boeken te raadplegen, bijvoorbeeld in de bibliotheek. Ook zal vaak een beroep worden gedaan op je eigen kennis, ervaringen en inzichten.

Het voltooien van de cursus houdt niet in dat je zult worden opgenomen of ingewijd in een bestaande groep. Wel heb je na afloop de kennis en vaardigheid om zelf een groep te starten of zelfstandig een maanviering uit te werken. Aan het eind van de cursus kun je middels een zelfdedicatie jezelf aan het vieren van de maanfeesten toewijden.

De eerste twee lessen vormen een algemene inleiding. In les 3-15 komen de dertien manen van de maankalender aan de orde. De cursist krijgt steeds 1 les in het vooruit, zodat hij of zij kan doorwerken als een bepaalde les is ingestuurd. De antwoorden worden beoordeeld en waar nodig van aanvullende opmerkingen en aanwijzingen voorzien.

Als je de cursus hebt voltooid, ontvang je een certificaat.

Je kunt je voor de cursus opgeven door gebruik te maken van het inschrijfformulier. De genoemde boeken heb je nodig om de cursus te kunnen volgen. Deze boeken of cd-roms kun je in hetzelfde formulier bestellen. Hiervoor worden geen verzendkosten gerekend.