Terug naar begin...

Schriftelijke cursus magie

In de oudheid was magie een gewaardeerd onderdeel van de religie. Priesters en priesteressen gebruikten magie om een God of Godin gunstig te stemmen of om bepaalde zaken, zoals de oogst, een goede wending te geven. Alleen magie die werd gebruikt om een ander te schaden, werd afgekeurd.

Onder invloed van het christendom kreeg magie in de middeleeuwen een negatieve bijklank en werd onder de verboden kunsten gerekend. In het Rationalisme van de 18e eeuw werd magie afgedaan als bijgeloof en boerenbedrog. Voorzover magie serieus werd genomen, werd de negatieve kant benadrukt. Magie werd afgeschilderd als gevaarlijk, iets waar je je ver van moest houden.

Pas in de loop van de twintigste eeuw kwam een herwaardering van magie op gang. Volksmagie, die door de eeuwen heen versluierd was blijven bestaan, werd voor het eerst weer openlijk uitgevoerd. Ook ceremoniŽle magie werd in ere hersteld.

Magie is niet gevaarlijk als je je aan bepaalde voorschriften houdt. Vergelijk het met een brandende lucifer. Als je die achteloos weggooit, kun je een brand veroorzaken. Maar als je weet wat je doet, is er niets aan de hand.

Met magie probeer je langs occulte weg een gewenste verandering tot stand te brengen. In deze cursus leer je vanaf het begin hoe je dit aanpakt. Ervaring op dit gebied is niet noodzakelijk. Alles wat je moet weten om magie te kunnen gebruiken wordt je stap voor stap aangereikt. Zo leer je spelenderwijs met deze boeiende materie om te gaan.

Aan de hand van leesstukken, vragen en opdrachten word je vertrouwd gemaakt met de verschillende facetten van de magie. Je leert met name de principes van natuurmagie kennen. Daarin spelen de zeven klassieke planeten (Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus) een grote rol. Het zijn planeten die al in de Oudheid werden gebruikt in de astrologie en die nog steeds verbonden zijn met onze dagen van de week.

Naar de werking van elk van de planeten worden zeven typen magisch werk onderscheiden.

De Zon heeft te maken met gezondheid, heelheid, levenskracht en zelfvertrouwen.

De Maan is vooral werkzaam in zaken die te maken hebben met emoties, de thuissituatie en kinderen.

Mars uit zich vooral als energie, bescherming, hartstocht en seksualiteit.

Mercurius is een kracht die te maken heeft met communicatie, het leggen van verbanden, het maken van onderscheid tussen verschillende zaken, kennis en het denken.

Jupiter is verbonden met groei, loyaliteit, hartelijkheid en optimisme.

Venus regelt zaken die te maken hebben met liefde, vriendschap, harmonie, kunst en schoonheid.

Saturnus is een moeilijke kracht, die zaken terugbrengt tot hun essentie of ze beŽindigt.

Met behulp van de planeetkrachten leer je o.a. magie te doen voor gezondheid, gevoelens, gezin, relaties, communicatie, energie en daadkracht, het laten toenemen van gunstige gebeurtenissen of omstandigheden en het verminderen van ongunstige omstandheden of het afscheid nemen van iets dat voorbij is.

Na de keuze voor een bepaald type werk weet je welke planeetkracht hiermee verbonden is. Ook kan een weekdag, een kleur, een element, een steen en een plant of boom hieraan worden gekoppeld. Door gebruik te maken van de verschillende krachten en invloedssferen kun je je magisch werk aanzienlijk krachtiger maken.

Naast de invloed van de planeten maakt de cursus je vertrouwd met de magische werking van de vier elementen Water, Aarde, Vuur en Lucht.

Aarde geeft vorm, stabiliteit, duurzaamheid en bescherming. Maar Aarde kan ook star en doods zijn.

Water is vormloos, instabiel en afbrekend. Water heeft ook te maken met gevoelens en emoties.

Lucht is een verbindende en tegelijk beperkende kracht. Lucht ordent en maakt onderscheid tussen zaken die met elkaar verbonden zijn.

Vuur kan een inspirerende en bevruchtende kracht zijn, een goddelijke vonk. Maar Vuur kan ook een vernietigende kracht zijn.

In de cursus leer je de verschillende facetten van elk element kennen om de kracht van een element te gebruiken in je magisch werk.

Naast natuurmagie maak je in de cursus ook kennis met ceremoniŽle magie en leer je spreuken te maken en uit te voeren.

In de lessen leer je stap voor stap magische handelingen vorm te geven en een ritueel uit te werken waarin je deze handelingen kunt verrichten. De lessen zijn erop gebaseerd dat je het ritueel zelfstandig kunt uitvoeren. Desgewenst kun je dit later samen met anderen doen. De lessen bieden de gelegenheid een eigen vorm aan het ritueel te geven. De door ons als voorbeeld gegeven rituelen kun je aanpassen naar je eigen inzichten of omstandigheden.

Voor alle problemen in het leven is geen standaard magische oplossing. Op de door ons gestelde vragen zijn ook niet altijd "goede" en "foute" antwoorden. Vaak gaat het erom dat je je in een bepaald onderwerp verdiept en hierover je standpunt bepaalt. De cursus gaat ervan uit dat elke situatie uniek is en vraagt om een andere aanpak. Soms is een magische oplossing niet aan de orde, bijvoorbeeld omdat er ethische redenen zijn om in dit geval geen magie te gebruiken. Zo gebruik je geen magie om anderen te schaden of om anderen te helpen zonder dat deze personen hiervan op de hoogte zijn en hiermee instemmen.

Deze door ons gegeven cursus bestaat uit 15 lessen waarin je leert verschillende vormen van magie te gebruiken.

Over elke les doe je in principe een maand. Je krijgt steeds 1 les extra, zodat je verder kunt als je een les aan ons hebt opgestuurd voor correcties.

Je hebt altijd de gelegenheid vragen te stellen en krijgt steeds feedback over wat je hebt opgeschreven.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van onze boeken Het magische spreukenboek, De magie van wierook en De Kringloop van het leven. Leesstof die verder nodig is, wordt bij de betreffende lessen in een bijlage meegestuurd. De lessen zijn rijk geÔllustreerd met door Joke gemaakte kleurenfoto's.

Het voltooien van de cursus houdt niet in dat je wordt opgenomen of ingewijd in een magische traditie. Wel kun je aan het eind van de cursus een zelfdedicatie doen, waarbij je je zegt welke normen je in acht zult nemen bij het doen van magisch werk. Daarna kun je zelfstandig magie gebruiken met de in de cursus opgedane kennis en ervaring.

Je kunt je voor de cursus opgeven door gebruik te maken van het inschrijfformulier. De genoemde boeken heb je nodig om de cursus te kunnen volgen. De boeken of cd-roms kun je met ditzelfde formulier bestellen. Hiervoor worden geen verzendkosten gerekend.

Als je de cursus hebt voltooid ontvang je een certificaat.