Berk

2 IJsmaan

Tijd: 9 februari 2020 08.34 uur
Boom: Lijsterbes
Trefwoord: Diepgang
Essentie: Het is belangrijker één bepaalde zaak uit te diepen dan vele dingen oppervlakkig te benaderen of af te handelen.

Kenmerk
De IJsmaan is een moment van bezinning. De natuur lijkt stil te staan: Wat boven de grond uitsteekt - bomen, struiken en sommige vaste planten - is in rust. Het weer kan vredig zijn of juist zeer turbulent, met sneeuw- en hagelbuien, maar op de natuur heeft het geen of nauwelijks vat. De bomen laten hun kale takken meebuigen met de wind en blijven er verder onberoerd onder, diep in de aarde geworteld. Als we willen ervaren wat er nu in de natuur gebeurt, moeten we net als die bomen de diepte in. Het is de volle maan die rond Imbolc valt, een feest dat te maken heeft met zaaien, dus eveneens de diepte betreft.

De boom die bij deze maan hoort, is de lijsterbes, een boom die vanouds met orakelen en contact met de Goden is verbonden. De lijsterbes werd net als de berk met de Godin vereenzelvigd. De witte berk werd gezien als de jonge Godin, verbonden met de vroege lente en de vruchtbare aarde. De rode lijsterbes werd gezien als de bevruchte en vruchtdragende aarde. De lijsterbes werd geassocieerd met dood en wedergeboorte en daarom vaak op kerkhoven geplant. Door de kerk werd geprobeerd deze heidense boom in een slecht daglicht te stellen. Er werd gezegd dat heksen de lijsterbes gebruikten om mensen en dieren te beheksen. Aan de andere kant zei men ook dat de lijsterbes gebruikt kon worden om heksen op de vlucht te jagen.

Viering van de IJsmaan
Nu is de tijd om iets nieuws te starten, maar net als zaden de aarde in moeten om daar afgeschermd van kou en stormen in alle rust te kunnen ontkiemen, zo moeten ook onze plannen goed worden voorbereid. Diepgang is wat goede voorbereiding onderscheidt van haastige, op snelle resultaten gerichte handelingen. Neem bij de viering van de IJsmaan de tijd om iets wat je het komende jaar op gang wilt zetten een goede basis te geven. Vaak is een rechte lijn niet de kortste weg tussen twee punten. Om te kunnen eten heeft het weinig zin graankorrels op je bord te leggen, hoewel ze daar uiteindelijk wel terecht moeten komen. Het lijkt omslachtig de korrels eerst in de grond te stoppen, maar toch is dat een noodzakelijke fase in de cyclus van zaaien en oogsten. Probeer in je maanviering uit te drukken dat diepgang belangrijker is dan snelheid, misschien niet op de korte termijn, maar wel als je al je handelingen ziet als onderdeel van een grotere beweging, die een jaarcyclus of je hele leven kan omvatten.

Een manier om het bovenstaande vorm te geven is bijvoorbeeld het vormen van een labyrint. In een labyrint is recht op je doel af niet de kortste weg en moet je vaak een andere richting kiezen om uiteindelijk aan het eind te komen. Je kunt de te volgen weg op de vloer aangeven en dit pad een of meerdere malen volgen. Je kunt ook iemand blinddoeken en door het labyrint leiden.

Om het kontakt met de andere wereld te vergemakkelijken brand je wierook van sandelhout met lijsterbessen en riet. Daarbij kun je lijsterbeswijn drinken en koekjes met anijszaad eten.