Berk

3 Sneeuwmaan

Tijd: 9 maart 2020 18.49 uur
Boom: Es
Trefwoord: Kiemkracht
Essentie: Hou je alleen bezig met zaken die kiemkracht hebben en verspil je energie niet met bezigheden die nergens toe leiden of niet uitvoerbaar zijn.

Kenmerk
De Sneeuwmaan valt tussen Imbolc en Ostara. Tussen zaaien (Imbolc) en ontkiemen (Ostara) ligt het moment waarop moet blijken of iets levensvatbaar is of niet. Niet elk zaadje dat in de aarde valt ontkiemt en niet elk idee dat in ons opkomt, is praktisch uitvoerbaar. Soms is het nuttig of noodzakelijk iets anders los te laten voordat men iets nieuws kan uitwerken.

Zoals de Es Yggdrasil in de noordse mythen diep geworteld is in de onderwereld, zo moet alles wat wij ondernemen een grond van bestaan hebben. De es, de magische boom die we bij deze maan plaatsen, wordt traditioneel met de bezemsteel geassocieerd. De es symboliseert de wijsheid van de Goden die over leven en dood beslissen.

Viering van de Sneeuwmaan
Niet elk zaadje dat op de aarde valt, ontkiemt en niet elk idee dat in ons opkomt, is praktisch uitvoerbaar. De Sneeuwmaan is een moment om te schiften welke plannen men wil uitvoeren en wat beter kan worden uitgesteld of afgewezen. In een maanviering kun je dit vorm geven door te beginnen met een veelheid van iets, bijvoorbeeld takjes, zaden, of wat je geschikt lijkt en daarin in de loop van het ritueel een schifting aan te brengen, door alle aanwezigen een voorwerp te laten kiezen dat ze willen gebruiken en een dat ze afkeuren en letterlijk in een hoek gooien. Je kunt dit in stilte doen of er iets bij zeggen. Je kunt daarbij commentaar geven op de bruikbare en afgekeurde voorwerpen zelf of ze zien als symbolisch voor zaken die je wilt voltooien of afkeuren. Als je bijvoorbeeld aarzelt tussen twee opleidingen die je wilt gaan volgen, kun je twee potloden nemen en als je weet welke opleiding je kiest, neem je hier een van de potloden voor en slijp je er een punt aan, terwijl je het andere potlood doorbreekt en weggooit. Bedenk van tevoren wat je met het ritueel wilt uitdrukken en zoek daar de attributen bij die je nodig hebt, zodat je niet met lege handen staat of de verkeerde dingen hebt gepakt.

Je kunt de ruimte versieren met een paar essentakken waaraan trosjes zaden hangen en wierook branden van paardebloemwortel en gedroogde kamillebloemen. Als je, alleen of samen met anderen, hebt uitgemaakt wat belangrijk genoeg is om mee door te gaan, kun je dat vieren met kamillewijn, een voorbode van de zomer en een symbool voor het resultaat dat je straks met je inspanningen hoopt te bereiken.