4 Maan van de Dood

Tijd: 8 april 2020 03.36 uur
Boom: Els
Trefwoord: Bescherming
Essentie:Iets wat voorspoedig lijkt te gaan, kan nog mislukken, zelfs als het beschermd en begeleid wordt.

Kenmerk
De Maan van de Dood valt in een tijd waarin veel gewassen bijzonder kwetsbaar zijn. Zo kunnen de bloesems van vruchtbomen in deze tijd door vorst veel te lijden hebben. Bij de Sneeuwmaan gaat het om levensvatbaarheid: zal het zaadje ontkiemen of verdorren? Bij de Maan van de Dood is het zaad al ontkiemd en dus levensvatbaar, maar nog wel jong en kwetsbaar.

De Els kondigt het voorjaar aan door de mannelijke katjes, die in maart rijp worden en stuifmeel verspreiden. De vrouwelijke katjes zijn in drie generaties vrijwel het gehele jaar aanwezig: de katjes van het vorig jaar die nog niet vruchtbaar zijn, de katjes van het jaar daarvoor, die nu door het stuifmeel van de mannelijke katjes bevrucht kunnen worden en de katjes van drie jaar geleden, de houterige elzenproppen die hun zaden het vorig jaar al hebben laten vallen. In mythen wordt de els soms in verband gebracht met de Godin, hekserij en vruchtbaarheid. Het is gemakkelijk in de drie generaties vrouwelijke katjes de Drievoudige Godin te herkennen.

Viering van de Maan van de Dood
In de viering van deze maan kun je tot uitdrukking brengen wat je wilt steunen en beschermen. Het kan gaan om een kind dat je groot wilt brengen, een organisatie of beweging die je wilt ondersteunen, maar het kan ook op jezelf betrekking hebben: een opleiding die je af wilt maken. Geef in een symbolische handeling aan dat je het doel waarnaar je streeft bereikt. Als het gaat om een kind dat je op wilt voeden, begin dan met een foto van een kind en eindig met een foto van een volwassene. Als je een organisatie wilt steunen die bedreigde diersoorten helpt, begin dan bijvoorbeeld met een foto van een zieke zeehond die op het strand is aangespoeld en eindig met een foto van een gezonde zeehond in het water. Als je wilt bereiken dat je een opleiding afmaakt, neem dan bijvoorbeeld tien blokken hout die voor jou even zovele stappen naar het voltooien van de opleiding zijn en stapel ze in de loop van het ritueel op of leg ze neer in een cirkel die je met het tiende blok sluit.

Je kunt de kamer versieren met een paar elzentakjes waaraan de drie generaties vrouwelijke katjes te zien zijn. In deze tijd zullen de mannelijke katjes er nog wel aan hangen, maar hun stuifmeel al hebben losgelaten. Het gaat bij deze maan om de middelste generatie, de rijpe vrouwelijke katjes die kort geleden bestoven zijn en nu dit stuifmeel omzetten in zaden die ze de hele zomer en winter zullen vasthouden en beschermen om ze de zomer daarop pas los te laten. Mediteer over wat dit voor jou persoonlijk betekent en in welke opzichten jij je omgeving de bescherming biedt die nodig is om iets te laten volgroeien.

De els leent zich niet om wijn of wierook van te maken, maar je kunt het idee van het prille voorjaar onderstrepen met klein hoefbladwijn of paardebloemwijn en wierook maken met dennennaalden en cypresolie.