8 Maan van de Roos

Tijd: 16 juli 2019 22.39 uur
Boom: Hulst
Trefwoord: Offer
Essentie: Het kan nodig zijn iets op te offeren om iets anders te kunnen behouden. Probeer niet vast te houden wat eigenlijk al voorbij is.

Kenmerk
De Maan van de Roos heeft te maken met een terugkeer naar de rust van de winter, een rust die nodig is om een nieuwe cyclus van zaaien en oogsten mogelijk te maken. Daarbij is het soms nodig dingen op te offeren waar we waarde aan hechten.

De Hulst symboliseert de afbrekende kracht in de natuur, zoals de eik, die bij de Plantmaan hoort, de groei in de natuur symboliseert. Met Joel, als de dagen het kortste zijn, is de kracht van de Hulstkoning op zijn grootst, maar met de Maan van de Roos is zijn heerschappij nog maar net begonnen. Het oogstfeest Lammas valt rond deze tijd. Vaak wordt de graanoogst voorgesteld als het offeren van de Graangod en dit drukt ook het wezen van de Maan van de Roos uit: zonder offer is er geen voortbestaan mogelijk.

Viering van de Maan van de Roos
De Maan van de Roos heeft te maken met het offer, waarbij we iets opgeven -de tastbare aanwezigheid van de Graangod op de akker- om iets anders, dat evenzeer van levensbelang is -de oogst- te verwerven. Ook voor mensen die niet rechtstreeks met graanoogsten te maken hebben, is dit een belangrijk gegeven. Iedereen maakt momenten mee waarin hij of zij iets opoffert om iets anders te behouden. Denk bijvoorbeeld aan een relatie die je na veel wikken en wegen beëindigt omdat je jezelf een nieuwe kans wilt geven je leven anders in te richten. De directe "oogst" is dan je vrijheid, maar net als de natuur gedurende een half jaar weer geleidelijk terugkeert naar de periode van rust, heeft ieder die een relatie verbreekt een tijd nodig om dit te verwerken en van zich af te zetten.

In het ritueel kun je met bepaalde handelingen of teksten een overvloed of groei aangeven en daarna een schifting aanbrengen in wat je wilt bewaren en wat je wilt wegdoen. De groei kun je uitbeelden door bepaalde voorwerpen in de cirkel neer te leggen of op te stapelen. Een eerste selectie kan bestaan uit het verwijderen van wat je als overbodig of waardeloos beschouwt. Een tweede selectie is dat je kiest wat je wilt opofferen en wat je echt wilt behouden. Geef aan waarom je iets wegdoet en het andere toch wilt bewaren. Dit herhaal je tot er nog maar één ding is overgebleven, dat je kennelijk prefereert boven al het andere. Je kunt het bovenstaande doen met tastbare voorwerpen, met dingen die iets anders symboliseren, of door bepaalde woorden of begrippen op een papier te zetten. Als je dit met een groep doet, kun je bijvoorbeeld een aantal woorden als "liefde", "kinderen", "baan", "televisie", "snoep", etc. op papiertjes zetten en iedereen beurtelings iets laten kiezen om weg te doen, net zo lang tot er nog maar één papiertje over is.

Met rozen en hulsttakjes kan de ruimte versierd worden. Korenaren kunnen voor decoratie dienen of in het ritueel gebruikt worden. Als wierook kun je sandelhout, hulstblaadjes en rozenblaadjes branden. Bij het feest kun je rozenbottelwijn drinken en een gevlochten offerbrood eten.