Minicursus Spreuken

Klik op de foto's (niet de illustraties) voor een vergroting.

Spreuken (ook wel Spells genoemd) zijn teksten die je gebruikt als je iets wilt veranderen. We weten uit ervaring dat spreuken werken, maar dan moet je ze wel op de juiste manier uitvoeren. Hieronder leren we je hoe je dat kunt doen.

Morele overwegingen als je een spreuk gebruikt

Er zijn wat morele overwegingen, die vaak "vergeten" worden, vandaar dat we ze hier maar even op een rijtje zetten:
- Gebruik nooit spreuken om iemand kwaad te berokkenen. Het is vaak moeilijk te overzien wat je aanricht als je iemand met een spreuk een hak wilt zetten. Als Wicca's hebben we de leefregel: "Doe wat je wilt, mits het niemand schaadt." Als je een spreuk wilt gebruiken, denk dan altijd goed na of je er niemand mee schaadt en als je twijfelt, doe het dan maar niet.
- Gebruik nooit spreuken voor een ander, zonder dat die persoon daarom gevraagd heeft. Zelfs als je iemand wilt helpen, grijp je toch in de vrije wil van die persoon in en kun je die persoon schaden met je ongevraagde hulp.

Wat zijn spreuken?

Een spreuk is een korte tekst die uitdrukt wat je langs occulte weg wilt bereiken. Daarmee bedoelen we dat spreuken niet werken volgens de wet van oorzaak en gevolg. Als je uit school komt en je vindt een briefje van je vader waarop staat: "Vergeet niet de auto te wassen", dan heeft hij wel een tekst geschreven waarmee hij iets wil bereiken, maar het is geen spreuk. Bij een spreuk horen bepaalde magische handelingen, waarmee je een kracht opwekt, die ervoor zorgt dat de gewenste situatie die je in de spreuk uitdrukt werkelijkheid wordt. Welke handelingen dat zijn leggen we hieronder uit.

Hoe maak je een spreuk?

Er zijn boeken die spreuken geven die je voor allerlei situaties kunt gebruiken. Veel beter is je eigen spreuken te maken, omdat je er dan iets van jezelf in legt en daarmee zelf al voor een deel de kracht opwekt die nodig is om de spreuk te laten werken. Hou het simpel. Twee krachtige regels, die je gemakkelijk uit je hoofd kunt leren, werken beter dan een lange tekst met zwaarwichtige en slechtlopende zinnen.

Om de kracht van de spreuk groter te maken kun je het beste een spreuk maken die rijmt en een goedlopend ritme heeft, zodat je hem een aantal keren achter elkaar kunt uitspreken. Herhaling is ook belangrijk. Je probeert een brug te slaan tussen de situatie nu en de gewenste situatie. Door het rijm en de herhaling wek je een kracht op die erop gericht is verbanden te leggen. Zoals het ene rijmwoord overgaat in het andere, zo zal de situatie nu overgaan in de gewenste situatie. Door de spreuk een aantal malen te herhalen versterk je die kracht: zoals de spreuk gelijk is aan de steeds herhaalde spreuk, zo zal de huidige situatie gelijk worden aan de gewenste situatie. Ook binnen de spreuk kun je woorden herhalen om die kracht te versterken. Probeer woorden zo natuurlijk mogelijk te laten rijmen. Als het rijmwoord vergezocht is en eigenlijk niet in de tekst past, verzwak je de kracht van de spreuk.

Stel dat je wilt slagen voor een examen en geen zin hebt dat laatste schooljaar nog eens over te doen, dan kun je een spreuk maken met de tekst: "School, school, niet voor mij. Goeie cijfers, ik ben vrij."

Het is belangrijk dat je precies uitdrukt wat je wilt bereiken. Als je bijvoorbeeld een spreuk maakt met de tekst: "School, school, niet voor mij. Nog even en dan ben ik vrij", dan zou het kunnen gebeuren dat je van school gestuurd wordt en helemaal niet aan het examen mag deelnemen. De spreuk is dan uitgekomen, maar dat was toch niet wat je bedoelde.

Het ritme van die tweede spreuk loopt ook niet zo lekker. Een spreuk moet klinken als een slogan waarmee je tijdens een demonstratie over straat kunt lopen. Let maar op, die hebben ook altijd een sterk ritme, anders luistert niemand ernaar. Het ritme en de herhaling wekken ook een soort trance op, waardoor je beter in staat wordt gesteld de benodigde kracht voor de spreuk op te wekken.

Hoe voer je een spreuk uit?

Met het steeds herhalen van de spreuk ben je er niet. Je moet ook bepaalde handelingen verrichten om je woorden kracht bij te zetten. Actievoerders weten dat. Als ze demonstreren tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in een bepaald land, roepen ze niet alleen leuzen die dat uitdrukken, maar verbranden ook een Amerikaanse vlag.

Een aantal handelingen die je verricht, hebben te maken met het ritueel dat je uitvoert om de spreuk in werking te zetten. Daar komen we nog op terug. Binnen het ritueel, dat je in principe voor elke spreuk kunt gebruiken, kun je een handeling uitvoeren die uitdrukt wat je met de spreuk wilt bereiken. In het voorbeeld van het examen kun je bijvoorbeeld een tekening maken van de school, een van een diploma en een foto van jezelf gebruiken. Je legt de foto onder de tekening van de school en de tekening van het diploma ernaast. Terwijl je in het ritueel de spreuk een aantal malen herhaalt, pak je de foto onder de tekening van de school uit en legt hem op de tekening van het diploma. Die handeling drukt uit dat je, met het diploma, de school verlaat. Terwijl je de handeling verricht en de tekst uitspreekt probeer je je het gewenste resultaat zo duidelijk mogelijk voor te stellen.

Een ritueel voor het uitvoeren van spreuken

Spreuken werken het beste als je ze onderdeel maakt van een ritueel. Het ritueel dient om een gewijde plaats te scheppen, waarin de krachten die je wilt gebruiken sterker aanwezig zijn dan anders. Het ritueel brengt je ook in een bepaalde gemoedstoestand die nodig is om de aanwezige krachten te bundelen en voor je spreuk te benutten.

Er zijn veel manieren om een ritueel te houden. In onze boeken geven we daar verschillende voorbeelden van. Voor een spreuk zou je het volgende kunnen doen. Kies een plaats waar je ongestoord kunt werken. Dat kan ergens in huis zijn, of een stille plek in het bos, waar je niet gestoord zult worden door wandelaars, fietsers of ruiters. Als je weinig ervaring hebt met het doen van rituelen raden we je aan het binnenhuis te doen. In de natuur is het veel moeilijker geconcentreerd te werken en de krachten die je oproept te bundelen en vast te houden. We gaan dan ook uit van een ritueel in huis, maar als je je eigen variant wilt maken is dat ook prima.

Zet een tafeltje of een kist met een kleed er overheen midden in de plek die je wilt gebruiken om je ritueel in te houden. Dat is je altaar en daarop leg of zet je alle voorwerpen die je in het ritueel gebruikt. Om een gewijde sfeer te scheppen, steek je twee kaarsen en wierook aan. Wicca's branden op hun altaar een kaars voor de Godin en een voor de God. Als je een beeldje van een Godin en een God hebt, kun je die ook op je altaar zetten. Wierook wordt al duizenden jaren gebrand in rituelen.

Dan trek je een Cirkel om de plek waarin je wilt werken heen. Wicca's trekken de cirkel met een athame, een gewijd mes, maar gewoon met je wijsvinger gaat het ook. Je loopt vanaf het noorden met de klok mee de Cirkel rond en houdt je wijsvinger daarbij schuin naar de grond gericht, terwijl je zegt: "Ik trek een Cirkel om een gewijde plaats te scheppen, waarbinnen ik mijn spreuk wil uitvoeren, zodat mijn wens werkelijkheid zal worden."

Daar kun je mee volstaan, maar je kunt je Cirkel krachtiger maken door gebruik te maken van de vier elementen, die verbonden zijn met de vier windrichtingen in de Cirkel: Lucht met het Oosten, Vuur met het Zuiden, Water met het Westen en Aarde met het Noorden. Je kunt voor elk van de elementen een voorwerp nemen dat de essentie van dat element uitdrukt: een veer voor Lucht, een takje voor Vuur, een kelk met water voor Water en een steentje voor Aarde. Zorg ervoor dat je die voorwerpen op je altaar hebt gelegd voordat je aan het ritueel begint. Als je de Cirkel hebt getrokken, pak je de veer, loopt ermee naar het Oosten en houdt de veer omhoog, terwijl je zegt: : "Ik vraag de krachten van het Oosten en van het element Lucht aanwezig te zijn om mijn Cirkel te beschermen en getuige te zijn van mijn ritueel." Je legt de veer in het Oosten neer. Dan pak je het takje, loopt ermee naar het Zuiden, houdt het omhoog en zegt: "Ik vraag de krachten van het Zuiden en van het element Vuur aanwezig te zijn om mijn Cirkel te beschermen en getuige te zijn van mijn ritueel." Je legt het takje in het Zuiden neer. Dan pak je de kelk met water, loopt ermee naar het westen en zegt: "Ik vraag de krachten van het Westen en van het element Water aanwezig te zijn om mijn Cirkel te beschermen en getuige te zijn van mijn ritueel." Je zet de kelk in het Westen neer, pakt de steen, loopt ermee naar het Noorden, houdt hem omhoog en zegt: "Ik vraag de krachten van het Noorden en van het element Aarde aanwezig te zijn om mijn Cirkel te beschermen en getuige te zijn van mijn ritueel." Je legt de steen in het Noorden neer.

Je hebt hiermee een gewijde plaats geschapen, afgeschermd van de gewone wereld, waarbinnen je de handelingen kunt verrichten om je spreuk te laten werken. Hieronder zullen we een paar voorbeelden geven van spreuken en de handelingen die je daarbij kunt uitvoeren. Het zijn maar voorbeelden om je te leren eigen spreuken te maken en uit te voeren.

Nadat je de spreuk hebt uitgevoerd zeg je driemaal: "Zo moet het zijn!"

Je hebt de Cirkel met de klok mee opgebouwd en nu ga je hem tegen de klok in weer afbreken. Je loopt naar het Noorden, pakt de steen en zegt: "Ik dank de krachten van het Noorden en van het element Aarde dat ze mijn Cirkel hebben beschermd en getuige wilden zijn van mijn ritueel." Je legt de steen weer op je altaar. Dan loop je naar het Westen, pakt de kom water en zegt: "Ik dank de krachten van het Westen en van het element Water dat ze mijn Cirkel hebben beschermd en getuige wilden zijn van mijn ritueel." Je zet de kom water op het altaar, loopt naar het Zuiden, pakt het takje en zegt: "Ik dank de krachten van het Zuiden en van het element Vuur dat ze mijn Cirkel hebben beschermd en getuige wilden zijn van mijn ritueel." Je legt het takje op het altaar, loopt naar het Oosten, pakt de veer en zegt: "Ik dank de krachten van het Oosten en van het element Lucht dat ze mijn Cirkel hebben beschermd en getuige wilden zijn van mijn ritueel." Dan loop je naar het Noorden, houd je wijsvinger schuin naar de grond gericht en loopt tegen de klok in de Cirkel rond, terwijl je zegt: "Ik hef deze Cirkel, waarbinnen ik mijn spreuk heb uitgevoerd, weer op."

De gewijde plaats is daarmee opgeheven, maar de krachten die je hebt opgeroepen, zullen hun werk blijven doen en ervoor zorgen, binnen de grenzen van het mogelijke en het redelijke, dat je spreuk werkelijkheid wordt.

Het is belangrijk je goed te aarden na afloop van het ritueel, zodat je niet nog een tijdje in hoger sferen blijft hangen. Ga zitten, leg je handen plat naast je op de grond, kijk om je heen en zeg: "Het ritueel is afgesloten. Ik ben weer helemaal terug in de gewone wereld." Daarna ga je iets eten en drinken.

Dat laatste heeft niets te maken met de koekjes-en-wijn ceremonie, waar je misschien over gelezen hebt. Die hebben we er uitgelaten. We hebben gekozen voor een eenvoudig ritueel dat iedereen, ook zonder enige magische training of Wicca-opleiding, kan uitvoeren. Wees niet bang dat er vreemde of angstaanjagende dingen gebeuren tijdens het ritueel. Je roept geen geesten of andere vreemde wezens op en die verschijnen dan ook niet.

Als je de spreuk hebt opgeschreven, kun je dat papier bewaren tot de spreuk zijn werk heeft gedaan en hem dan verbranden.

Voorbeelden van spreuken

Dan geven we nu nog een paar voorbeelden van spreuken die je wellicht kunnen inspireren tot het zelf bedenken van een spreuk die precies uitdrukt wat je wilt bereiken.

Spreuk om een weggelopen kat terug naar huis te brengen

De kat heet Mickey. Om de spreuk specifiek op die kat te betrekken, verwerk je zijn naam in de spreuk:

Mickey, Mickey, ver van ons vandaan,
Je keert weerom, je komt eraan

Je maakt een tekening waarop linksonder het huis waar je woont heel klein te zien is. Mickey teken je heel klein rechtsboven op het papier - heel ver weg dus. Terwijl je de tekst van je spreuk steeds herhaalt, maak je een andere tekening, waarop je Mickey in huis afbeeldt, in zijn mand of andere favoriete slaapplaats. Als deze tekening klaar is verscheur of verbrand je de eerste tekening.

Spreuk voor meer zelfvertrouwen

Je voelt je vaak onzeker en wilt daar iets aan doen. Je maakt de volgende tekst:

Ik ben niet klein, groter dan ik denk
Geef mij ook terug wat ik je schenk

De spreuk helpt je zekerder over te komen en niet bang te zijn dat anderen misbruik van je maken als je jezelf teveel bloot geeft. Om de spreuk in werking te zetten gebruik je tien cd-doosjes en een foto van jezelf. Je legt de foto op een van de doosjes. De andere negen stapel je hiernaast op. Terwijl de tekst uitspreekt, pak je een doosje van de stapel, tilt de foto op, legt het doosje op het andere en de foto hier weer op. Steeds als je de tekst uitspreekt, pak je een doosje van de stapel en legt het onder de foto op de andere stapel. Je gaat hiermee door tot de foto op een hoge stapel van negen doosjes ligt en er nog maar één doosje naast ligt.

Spreuk om een prille liefde te versterken

We hebben al uitgelegd dat het niet ethisch verantwoord is om iemands liefde met een spreuk af te dwingen, maar als twee mensen verliefd zijn of net een relatie hebben, kunnen ze samen besluiten een spreuk te gebruiken om die prille liefde te beschermen en te versterken. Ze kunnen samen het ritueel uitvoeren en de volgende tekst gebruiken:

Abracadabra, ik hoor bij jou, ja
Verliefdheid, word liefde
Liefde, duur voort
Zolang jij bij mij hoort

Terwijl ze deze tekst samen uitspreken, pakken ze elk een kaars van het altaar en lopen met de kaars in hun hand driemaal met de klok mee de Cirkel rond.

Spreuk om een geliefde te vinden

Als je voelt dat je toe bent aan een relatie, kun je, zonder een bepaalde persoon onder druk te zetten, een spreuk gebruiken om jezelf aantrekkelijker te maken in de ogen van anderen. Je kunt natuurlijk proberen wat aan je uiterlijk en je kleding te doen, maar wat de een mooi vindt, daar knapt de ander juist op af. Een Engels spreekwoord luidt: "Beauty is in the eyes of the beholder" - Schoonheid is wat een ander mooi vindt. In onderstaande spreuk speel je daarop in. Je verandert niet je uiterlijk, maar je uitstraling, zodat je op anderen een plezierige indruk maakt: leuk om naar te kijken, fijn en spannend om mee om te gaan. Je neemt een foto van jezelf in je hand en kijkt ernaar, terwijl je zegt:

Begerenswaardig, aardig
Krachtig, prachtig
Voordat je verder rent
Wil 'k weten wie je bent

Een beetje mysterieus, dat prikkelt de meeste mensen wel.

Het bovenstaande is voldoende om je te leren spreuken voor elke gelegenheid te maken en uit te voeren. De tekst hoeft geen prachtige poëzie te zijn; het gaat erom dat hij werkt. We wensen je veel succes met je spreuken.

De Magie van Spreuken

Bovenstaande minicursus is een handleiding om eenvoudige spreuken en maken en uit te voeren. In ons boek De Magie van Spreuken, dat in oktober 2008 is verschenen bij uitgeverij De Kern, gaan we veel dieper op dit onderwerp in. We leggen uit wat natuurmagie is en hoe je de elementen, planeten, kleuren, stenen en Maanfasen kunt gebruiken om je spreuk veel krachtiger te maken. We geven ook een overzicht van de geschiedenis van spreuken in Mesopotamië, Egypte, Griekenland, het Romeinse Rijk en in de Middeleeuwen en Renaissance.

Hoewel we meer dan tachtig voorbeelden geven van kant-en-klare spreuken, staan we er uitgebreid bij stil hoe je zelf spreuken kunt maken die precies passen bij jou en de situatie waarvoor je een spreuk wilt maken. Het maken van teksten en het uitvoeren van rituele handelingen wordt uitgebreid besproken. Daarna geven we een groot aantal spreuken, die we hebben ingedeeld in de volgende onderwerpen:

- Spreuken voor de gezondheid
- Spreuken voor relaties
- Spreuken voor bescherming
- Spreuken voor studie, werk en huisvesting
- Spreuken voor spirituele ontwikkeling
- Spreuken om ongewenste situaties te verbeteren

Bij elk van de door ons uitgewerkte spreuken is er een persoon die we als 'jij' aanspreken. Die persoon wil graag een bepaalde situatie veranderen of een probleem oplossen en besluit hiervoor een spreuk te maken en uit te voeren. Het is de bedoeling dat de lezer zich verplaatst in die persoon en op die manier leert hoe je in een groot aantal verschillende situaties een spreuk zou kunnen maken en benutten. Als een bepaalde spreuk je aanspreekt, kun je hem gebruiken. Met de kennis die je door het boek hebt opgedaan, kun je de spreuk ook aanpassen aan je eigen situatie en je eigen teksten en handelingen bedenken. Er zijn lange en ingewikkelde spreuken, waarbij met veel dingen rekening wordt gehouden en een heel ritueel wordt uitgevoerd. Er zijn ook eenvoudige spreuken, die je als beginner gemakkelijk kunt uitvoeren. Van deze laatste categorie geven we hieronder uit het boek een voorbeeld.

Spreuk om je tas te beschermen

Een tijdje geleden ben je je tas kwijtgeraakt. Dat was een ramp. Al je persoonlijke bezittingen zaten erin. Het was veel werk en koste veel geld om dat weer allemaal opnieuw aan te vragen en aan te schaffen. Je besluit je nieuwe tas te beschermen met een amulet. In de stad vind je een hanger aan een sleutelring met voor jou precies de juiste betekenis. Als je die oplaadt met magische kracht, kun je hem als amulet gebruiken. Op een woensdag, de dag van Mars, en bij Toenemende Maan, zet je een ijzeren kandelaar op tafel en doet er een rode kaars in. Je steekt de kaars aan en zet je tas er naast. Je pakt de sleutelring en houdt die in je handen. Dan zeg je:

Mars, wil over mijn tas waken,
Zodat ik hem niet kwijt zal raken.
Niemand erin, niemand erbij,
Deze tas is en blijft van mij

Je hangt de sleutelring aan je tas.

Om het boek te bestellen, ga je in 'Onze Winkel' naar de pagina 'Onze Boeken'.