irce Wicca

Dit is de site van Joke en Ko Lankester.

Contact

Klik hier als je ons wilt mailen.

We hebben geen winkel aan huis.

Onze boeken in pdf zijn in prijs verlaagd. Zie het bestelformulier.

De Magie van Heiligen

Op het eerste gezicht lijkt een boek over heiligen af te wijken van alle andere door ons geschreven boeken, maar dat is maar schijn. Magie is een manier om occulte krachten op te roepen om je te helpen je doel te bereiken. Heiligen worden aangeroepen om ze te vragen je te helpen een doel te bereiken. Sint Maarten werd of wordt niet aangeroepen om hem te bedanken dat hij destijds zijn mantel met een bedelaar deelde, maar omdat hij over bepaalde krachten beschikt die je kunnen helpen als hij zich voor je wil inzetten. Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van dit boek.

Ge´llustreerde encyclopedie van Indiase Goden en Godinnen

Nadat we onze Ge´llustreerde Encyclopedie van Westerse Goden en Godinnen in drie delen hadden voltooid, besloten we nog een andere Encyclopedie samen te stellen en wel over Indiase goden en godinnen.

Vanaf 2012 had Joke duizenden foto's gemaakt tijdens verschillende reizen door Noord-, Midden- en Zuid-India. Ook Vietnam en Cambodja hadden veel interessante restanten van hun hindoe´stische verleden bewaard in musea en opgravingen. Het hindoe´sme fascineerde ons omdat het een van de weinige heidense religies is die door de eeuwen heen op veel plaatsen is blijven bestaan.

De Encyclopedie is niet alleen een mooi plaatjesboek geworden, maar geeft ook een overzicht van de verschillende uitingsvormen van deze religie, vanaf het eerste millennium v. Chr. tot de huidige dag.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van dit boek.

Ge´llustreerde Encyclopedie van Westerse Goden en Godinnen

Nadat onze Encyclopedie van Westerse Goden en Godinnen was uitverkocht, besloten we een geheel herziene Ge´llustreerde Encyclopedie te gaan schrijven. Grondig onderzoek naar de goden en godinnen van de verschillende culturen leverde een schat aan informatie op, gegevens die vaak het beeld dat we van een bepaalde god of godin hadden ingrijpend veranderde.

Door de jaren heen heeft Joke foto's gemaakt van goden en godinnen tijdens vakanties, bezoeken aan musea in binnen- en buitenland en bezichtigingen van opgravingen, tempels, paleizen, kerken, e.d. Ook dit leverde een overvloed aan informatie op, verspreid over duizenden foto's. De foto's illustreren de plaats die een god of godin door de jaren heen heeft gehad in de verschillende culturen. Vanaf de renaissance hebben veel Grieks-Romeinse goden en godinnen een plaats gekregen in de moderne samenleving. Foto's en tekst geven aan op welke wijze heidense godheden in de christelijke samenleving functioneerden. Soms waren ze alleen een ornament of symbool, maar vaak brachten beeldende kunstenaars de oude kracht en glorie van de godheid opnieuw tot leven.

We besloten niet naar een uitgever te zoeken en de Encyclopedie als pdf te verkopen. Al snel werd duidelijk dat het boek te groot werd voor een pdf, dus we hebben dit verdeeld over drie pdf's. De pdf's kunnen via WeTransfer beschikbaar worden gesteld. Hiervoor worden geen verzendkosten berekend.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van dit boek.

De Groene Man en de Groene Vrouw in Nederland

In aanvulling op ons boek De Groene Man en de Groene Vrouw (zie onder) hebben we ons gericht op De Groene Man en de Groene Vrouw in Nederland.

Waar trein of bus ons kon brengen, bezochten we de afgelopen jaren steden en dorpen in Nederland om Groene Mannen en Groene Vrouwen te zoeken en te fotograferen. Het verslag van die zoektocht is een uniek document over een onderwerp waarover niet eerder een boek is verschenen. In 582 pagina's, ge´llustreerd met meer dan 1100 eigen foto's, laten we de Groene Mannen, Groene Vrouwen, Groene Cupido's en andere Groene Wezens zien in 27 verschillende plaatsen in Nederland. Alleen te koop als ebook in pdf.

Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving van dit boek. Daar kun je ook een pdf met het stuk over Amsterdam (55 pagina's!) bekijken,

Dionysos de Vegetatiegod

In 2015 is verschenen bij A3 boeken ons nieuwe boek Dionysos de vegetatiegod.

We volgen deze fascinerende god vanaf het oude Griekenland en het Romeinse rijk. De cultus, de feesten ter ere van de god en de inwijding in de mysteriŰn worden beschreven, evenals de rol van Dionysos als beschermheer in het dodenrijk.

Dionysos stond altijd dicht bij de mensen en hielp ze grenzen te overschrijden om hun eigen kracht en goddelijkheid te ontdekken. Ook voor de moderne mens heeft deze vrijgevochten god nog steeds iets te zeggen. Klik hier om de pagina over dit boek te bekijken.

De Groene Man & de Groene Vrouw

Ons boek De Groene Man en de Groene Vrouw is bij Uitgeverij A3 boeken gepubliceerd. Vanaf de oudheid hebben we door de eeuwen heen de sporen van de Groene Man en de Groene Vrouw kunnen volgen. Nooit eerder is hun verhaal zo indringend beschreven. De Groene Vrouw is over het hoofd gezien door andere auteurs, die zich hebben beperkt tot afbeeldingen van het hoofd van de Groene Man. Voor het eerst krijgt ook de Groene Vrouw de plaats die haar toekomt. Het boeiende relaas wordt toegelicht met honderden door Joke gemaakte foto's. Klik hier om meer over het boek te lezen.

In ons boek beschrijven we Groene Wezens in een groot aantal landen die vanaf de oudheid deel uitmaken van de westerse wereld. India blijft daarin buiten beschowing. Dat gemis heeft Ko goedgemaakt met een uitgebreid stuk over Groene Wezens in India en Nepal. Kirtimukha's en Makara's zijn het Indiase equivalent van onze Groene Mannen en Groene Dieren en er zijn nog wel andere Groene Wezens te noemen. Aan de hand van 78 door Joke gemaakte foto's maakt Ko duidelijk welke vormen de Groene Wezens door de eeuwen heen in India en Nepal hebben aangenomen. Klik hier om deze pagina te openen.

Zie op Facebook de pagina die Ko speciaal aan de Groene Man en de Groene Vrouw wijdt door hier te klikken.

In oktober 2013 hebben we Villa d'Este in Tivoli (ItaliŰ) bezocht. Joke heeft daar honderden Groene Mannen en Groene Vrouwen gefotografeerd. Ko heeft hierover een uitgebreid verslag geschreven, ge´llustreerd met meer dan 50 foto's dat je kunt bekijken door hier te klikken.

A3 is behalve de uitgever van ons boek ook de uitgever van het gratis tijdschrift HEUS, met interessante artikelen over spirituele zaken. In het tweede nummer heeft Ko een artikel geschreven over de Groene Man en de Groene Vrouw. Je kunt het tijdschrift online bekijken door hier te klikken.

Voor Wiccan Rede Online heeft Ko in het Engels een artikel The Green Man and the Green Woman geschreven. Klik hier om de site te openen. Open het Lughnasadhnummer en klik het artikel (in twee delen) aan.

Als aanvulling op het boek hebben we op onze site een groot artikel gemaakt waarin de plaats van de Groene Man, de Groene Vrouw en andere Groene Wezens in het Vaticaan gedetailleerd uit de doeken wordt gedaan. Hoewel de afbeeldingen voor iedereen te zien zijn in de Vaticaanse Musea, is er, voorzover wij weten, nooit eerder aandacht besteed aan dit onderwerp.

We bezochten de Vaticaanse Musea in 2011, toen ons boek al zo goed als voltooid was. De honderden foto's die Joke bij die gelegenheid heeft gemaakt, zijn daarom niet in het boek verwerkt. Om het stuk te bekijken, kun je hier klikken.

Hieronder drie foto's van Groene Vrouwen op de buitengevel van de kerk Vincenzo e Anastacio, gemaakt in 1650 door Martino Longhi. De kerk staat vlak naast de Trevifontein, maar je moet wel even omhoog kijken om deze Groene Vrouwen te zien.

We hebben negen boeken gepubliceerd over Wicca, Goden en Godinnen, de Jaarfeesten, de Maanvieringen en magie. Deze boeken zijn bij ons nog steeds via deze site te bestellen. Door het bezoeken van opgravingen en musea in binnen- en buitenland en door uitgebreide literatuurstudie verdiepen we ons in de betreffende onderwerpen. Joke heeft de fotokaternen en de foto's voor de omslagen gemaakt.

Nadat de 3e druk van ons boek De kringloop van het leven uitverkocht raakte, besloten we dat het tijd werd voor een herziene uitgave van dit, oorspronkelijk in 1996 geschreven boek. Veel situaties zijn veranderd, personen zijn overleden of hebben zich uit de Wicca teruggetrokken. Anderen hebben hun plaats ingenomen. Nieuwe situaties zijn ontstaan; nieuwe boeken hebben nieuwe gezichtspunten geopend. In deze situatie verdient de Oude Religie een frisse aanpak. Ook als je het boek al bezit, is het aan te raden deze pdf, ge´llustreerd met honderden foto's, aan te schaffen. De herziene versie is alleen als pdf te koop, niet in een papieren uitgave. Klik hier om meer over dit boek te lezen.

In de Wicca vereren we verschillende Godinnen en Goden. Wil je meer weten over deze Goden en Godinnen, klik dan hier. Er staan gedetailleerde artikelen over Medusa, Dionysos, Kybele en Hekate, met door Joke gemaakte foto's. De komende tijd zal deze pagina worden uitgebreid met andere Godinnen en Goden.

We geven schriftelijke cursussen, namelijk een cursus Het vieren van de Jaarfeesten, een cursus Het vieren van de Maanfeesten en een cursus Magie.

Tot onze leermeesters rekenen wij de vele Wicca's met wie we in de loop der jaren hebben samengewerkt en met wie we van gedachten hebben gewisseld. Joke heeft zich met verschillende leermeesters o.a. toegelegd op het werken met natuurmagie en andere vormen van magie. Ko heeft een studie psychologie aan de Universiteit Utrecht voltooid. Hij heeft zich verdiept in astrologie, tarot, kabbala en, samen met Joke, theosofie, voordat hij de Wicca als zijn levenspad ontdekte.

We hebben ons, aan de hand van literatuuronderzoek en reizen naar oude tempels, opgravingen en musea, verdiept in de geschiedenis van de oude heidense religies waarvan Wicca de erfgenaam is. In onze boeken doen we hier uitgebreid verslag van.

Op onderstaande foto's een impressie van het tempelcomplex in Angkhor Thom, gebouwd rond 1200 door Jayavarman VII als hoofdstad van het Khmer koninkrijk, dat, eeuwen geleden aan zijn lot overgelaten, wordt overgenomen door het oprukkende oerwoud.

Angkor Wat was een eeuw eerder gebouwd als hindoe´stisch tempelcomplex. Het hindoe´sme was door kolonisten uit India en Java in Cambodja ingevoerd en was zeer populair tot Jayavarman VII overging tot het boeddhisme en die leer in zijn rijk invoerde.

Wicca's vieren Jaarfeesten en Maanfeesten. De gang door het jaar is een belangrijk gegeven binnen de Wicca.

Op onze site geven we van alle feesten een samenvatting en suggesties om ze op je eigen manier te vieren. In onze boeken De Acht Jaarfeesten en Het vieren van de Maanfeesten geven we hier veel meer informatie over.

Klik hier als je onze uitgebreide pagina met boekrecensies wilt bekijken. De recensies betreffen niet alleen boeken over Wicca, maar ook over heidendom, religie algemeen, spiritualiteit, planten, kruiden, wierook. Ook relevante kookboeken en kinderboeken worden door ons besproken.

Op verzoek geven we een lezing met PowerPointpresentatie over de Groene Man en de Groene Vrouw, waarbij we veel niet in het boek opgenomen foto's vertonen en het fenomeen van de Groene Man en de Groene Vrouw van alle kanten belichten. Neem contact met ons op als je ons hiervoor wilt vragen.

Omdat we veel vragen krijgen over spreuken, hebben we een Minicursus Spreuken gemaakt, waarin we je online leren zelf spreuken te maken en uit te voeren.

Meer informatie over spreuken vind je in ons boek Het Magische Spreukenboek

Wie is Circe?

Circe is een verschijningsvorm van de Grote Godin die in het Middellandse Zeegebied werd vereerd. De Grieken beschouwden haar als een dochter van de Zonnegod Helios en zijn vrouw Persis. Ze heerste vooral over de natuur en over de wilde dieren. In dat opzicht vertoont ze veel overeenkomst met Artemis. Circe beheerste echter ook de magische kunsten. Ze werd een tovenares genoemd.

De naam Circe is afgeleid van Kirkos, het Griekse woord voor cirkel. In die cirkel zou de Godin haar magische kunsten bedrijven. De macht en de kracht van deze Godin boezemden de Grieken ontzag in, maar ze waren ook wel bang voor haar en stelden haar in een kwaad daglicht. Homeros stelt haar in zijn Odyssee-epos voor als een tovenares, die de mannen van Odysseus met een toverdrank in zwijnen verandert. Circe vertegenwoordigt de kracht van de Godin, een kracht die, net als magie, voor goede en slechte doeleinden gebruikt kan worden en daarom velen angst inboezemt. Daarom houden Wicca's zich aan de leefregel: Doe wat je wilt, mits het niemand schaadt.